Захтев за израду библиографије цитираних радова
Звање (доцент и сл., истраживач сарадник и сл.)
Име, средње слово и презиме *
Институција *
Адреса институције
Број телефона
E-mail адреса *
Потребна цитираност за период од *
до *
Hirsch-index (h-index) према базама WoS и Scopus
Библиографија радова *
Други прилози:
Начин плаћања *
-ПИБ
-Матични број фирме
-Шифра делатности фирме
-ЈБКЈС
Напомена
Молимо Вас да укуцате код са слике *
Пошаљите захтев

Уколико сте правилно попунили захтев, добићете повратни мејл са копијом захтева.

Сви подаци се користе ради реализације и квалитета тражене услуге. Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ гарантује заштиту података о личности у складу са Законом.