Начин плаћања PDF

За информације о ценовнику вратите се на главну страну о цитираности.

Уколико се плаћање врши преко рачуна неопходно је попунити и следећа поља:

-ПИБ

-Матични број фирме

-Шифра делатности фирме

-Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС)